Начало | Контакти | English

Обратно | LT Семинари | Танго в НБУ


Обучение & Семинари

 

РЕГУЛЯРЕН ГРАФИК | 2024Всеки ден


Понеделник - Неделя
Индивидуални уроци - целодневно, ден и час по избор [LTStudio]
TANGO DELUXE© - Boutique Private Lessons: стартира ежедневно! Повече информация: ТУК !Всяка неделя

Неделя
19:00 - 21:00 - Начинаещи / Средно-напреднали / Напреднали [LAOKOONTANGO танцова зала]

НОВО! 19:00 - 21:00 - Летен интензивен курс за абсолютно начинаещи: 28 юли - 18 август 2024!
Повече информация: ТУК !


Танцови нива

  • Абсолютно начинаещи - без никакъв опит
  • Начинаещи - от 1 до 6 месеца
  • Средно-напреднали - от 6 месеца до 2 години
  • Напреднали - над 2 години

 

 
Практически семинари - тренинги на LAOKOONTANGO
 
Въведение в естетиката на Тango Argentino
The Style and The Passion*
 
I част
 
Основи на Tango Classico – От Canyengue / Orillero до Tango Fantasia.
Oсобености и специфики на Milonguero и Tango De Salon. Стилът Villa Urguiza.
 
Семинар 1
1 част - Tango – Произход, Естетика, Стилове, Особености на музикалната среда
2 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata I – видове ходене (Classiko/Nuevo), Eje и Postura – "изправено" тяло, ос/баланс, стойка, компонентност на тялото, специфики и уникалност на движението на танцьора в Tango.
 
Семинар 2
1 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata II – ходене, запазване на la postura в движение, El Paseo – "разхождане", "преминаване"; Dissociation – дисоциативно ходене
2 част - El Abrazo – хват, видове хват – отворен/затворен, Balanceo / Cadencia – влизане в ритъм, водене и следване, La Caza/Chasse – "гонене"/"преследване"
 
Семинар 3
1 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata III – ходене по диагонал, Planeo/Pivot – въртене около ос
2 част – Водене и следване, La Marca/Marcacion – принципи на водене, смяна на тежест, Detencion – задържане, Freno - спиране
 
Семинар 4
1 част – Въведение в основите на Tango Argentiono, La Caminata IV – ходене по диагонал/ходене в двойка, ходене "в" дамата и ходене "извън" дамата, водене и следване, Cruzada/Trabada – кръстосване, La resolution – приключване/”затваряне”
2 част – Salida – изход/начало и Salida de Basica – основна фигура, Линия на танца
 
Семинар 5
1 част - El Ocho – "осморка" (Atras, Adelante, Cortado-milonguero), Ocho Defrente – фронтална ”осморка”
2 част - Ochos en Espejo – "огледално" комбиниране
 
Семинар 6
1 част - Voleo - болео , прекъсване на "ocho", "изхвърляне" на крака, Latigazo – "камшик"
2 част – Комбинации – El Caminata + Voleo, Ocho + Voleo, Voleo Vertikal
 
Семинар 7
1 част – Giro I – "кръг", компоненти и последователност на движенията и фигурите, ритмика
2 част – Giro II – "кръг", изпълнение на движението в двойка, тайминг и синхронизиране
 
Семинар 8
1 част - El Gancho – "кука", външно/вътрешно
2 част - Еl Gancho Vertical, Enganche, Enpuhe
 
Семинар 9
1 част - Estilo Milonguero и Tango de Salon – естетика и характеристика; Принципи на импровизация
2 част – Estilo Villa Urguiza
 
Семинар 10
1 част - Milonguero Style и Tango de Salon II – естетика и характеристика; Принципи на импровизация
2 част – Estilo Villa Urguiza
 
Семинар 11
1 част - Milonguero Style и Tango de Salon III – естетика и характеристика; Принципи на импровизация
2 част – Estilo Villa Urguiza
 
Семинар 12
1 част - Milonguero и Tango de Salon – естетика и особености, Принципи на импровизацията
2 част - Смяна на посока, тайминг и синхронизиране, спазване на линията на танца, La Media Luna / Media Vuelta - половин завъртане в комбинация
 
Семинар 13
1 част – Parada – спиране, Barrida/llevada – "понасяне" на крака, Arrastre – "влачене/дърпане", комбинации
2 част – Sacada (Atras, Adelante), Desplazamiento – "отместване/преместване" на крака, комбинации
 
Семинар 14
1 част – Rulo/Lapis – комбинации, Adornos – украси
2 част – Mordida/Sanduchito – "сандвич", Passada – "минаване върху/през"
 
Семинар 15
1 част - Tango Valz I – особености на ритмиката, от такт 2/4 към такт 3/4, Arrepentida – синхронизирано "заклащане", Cortina – "тичане"
2 част - Tango Valz II - Valz Criolo/Valz Cruzado
 
Семинар 16
1 част - Tango Valz III – водене в Sincopado, Caminado (Caminar) Valsiado – валсиране в "дясно", pivot, смяна на посока
2 част – La Cadena – "верига"
 
Семинар 17
1 част - Milonga I – особености на ритмиката, Arrepentida, Cuadrado – "квадрат"
2 част - Milonga – Traspie/Sincopado I – пристъпване на 1/2 такт
 
Семинар 18
1 част - Milonga II – Ochos и Adornos
2 част - Milonga – Traspie/Sincopado II – комбинации на 1/2 такт
 
 
II Част
 
Tango Nuevo. Tango Nuevo срещу Tango Classico
 
 
Семинар 19
1 част – Съвременни тенденции в Tango, Стилови особености на Tango Nuevo, особености на ритмиката и музикалната среда, Tango Nuevo срещу Tango Classico
2 част – La Caminata I – ходене, El Abrazo – хват, камбиниране на отворен/затворен хват, точки на взаимодействие, специфики на воденe/следванe
 
Семинар 20
1 част – La Caminata II – ходене, ритмика/манипулиране на ритъма, Енергийно взаимодействие (използване на енергията на партньора)
2 част – Кавалерът води, но също така и следва; технология на взаимодействие на партньорите
 
Семинар 21
1 част – La Caminata III – ходене, ритмика/манипулиране на ритъма, Енергийно взаимодействие (използване на енергията на партньора)
2 част – Синхронизиране в Giro и комбинативни елементи, Giro en Espejo – огледално хиро, тайминг и синхронизиране на движенията
 
Семинар 22
1 част – Giro I – паралелна система
2 част – Giro II – паралелна система vs. espejo
 
Семинар 23
1 част – Voleo Defrente – фронтално болео, типология и техника, Patada – "ритане/къч"
2 част – Voleo Atras/Adelante – предно/задно болео в опозиция
 
Семинар 24
1 част - Gancho Defrente – фронтално ганчо, типология и техника
2 част - Gancho Defrente - комбинации
 
Семинар 25
1 част - Colgadas I – нарушаване на оста в противоположни посоки, типология и техника на нарушаване на оста на партньорите "навън от центъра"
2 част - Colgadas II – комбинации
 
Семинар 26
1 част – Volcadas I – нарушаване на оста в една и съща посока, типология и техника на нарушаване на оста на партньорите "навътре към центъра"
2 част – Volcadas II – комбинации, Otra vez – последователно "повтаряне"/вариации
 
Семинар 27
1 част – Soltadas – нарушаване на хвата
2 част – Enroscadas – синхронно движение и "усукване" в краката
3 част – Elevadas – захващате и повдигане на крак
 
Семинар 28
1 част - Piernaco I – "камшичести" фигури с крака
2 част - Piernaco II - комбинации
 
Семинар 29
1 част - Piernaco III – комбинации с Colgadas
2 част - Piernaco IV – комбинации с Cunita – "залюлявяне"
 
Семинар 30
1 част - Calecitas – "завъртания"
2 част - Cunita/Hamaca – "люлка"
3 част - Trabadas – "кръстосвания"
 
Семинар 31
1 част - Нови танго комбинацииr и фигури I - типология и техника, хореографиране на танца
2 част - Принципи на импровизацията, Енергийно взаимодействие (използване на енергията на партньора), Другият – едно задължително условие! Tango – театралност и игра, идеалният комуникативен акт!
 
Семинар 32
1 част - Нови танго комбинации и фигури II - типология и техника, хореографиране на танца
2 част - Принципи на импровизацията, Енергийно взаимодействие (използване на енергията на партньора), Другият – едно задължително условие! Tango – театралност и игра, идеалният комуникативен акт!
 
Семинар 33
1 част - Нови танго комбинации и фигури III - типология и техника, хореографиране на танцa
2 част - Принципи на импровизацията, Енергийно взаимодействие (използване на енергията на партньора), Другият – едно задължително условие! Tango – театралност и игра, идеалният комуникативен акт!
 
-----
 
*Този практически тренинг не претендира, ни най-малко, да бъде изчерпателна презентация на обучението по Tango Argentino. По-скоро, включените в отделните семинари - система, последователност, повтаряемост и компонентност са плод на уникалния и характерен LAOKOONTANGO стил, както и на личните ни впечатления за необходимата програма минимум при сериозното овладяване на аржентинското тáнго на ниво свободно и елегантно танцуване на милонга и задоволяването на по-дълбоки нужди на обучаващия се от атрактивност и разкрепостяване на персоналната фантазия! В процеса на обучение са включени и много други фигуративни компоненти, но те са по скоро "бонус", отколкото част от основния тренинг!
 
LAOKOONTANGO си запазва правото на необходими допълнения, промени и повтаряемост в схемата на тренингите, съобразено с нуждите, интензитета и качеството на усвояване на материала от страна на обучаващите се!
 
Поради сложността и спецификата на усвояване на аржентинското тáнго в световната практика е възприето, всеки курс на обучение да бъде допълван с така наречената "практика"**! Тя се провежда обикновено един път седмично и е сериозна необходимост в процеса на усвояване на технологията на танца!
 
**Практика (Practica)
Междинен вариант между урок и милонга***, където обучаващите се могат да танцуват свободно, като упражняват наученото до момента и същевременно, да се консултират с инструкторите относно техниката на изпълнение на фигурите, принципите на импровизация, спецификите при водене и задаване на марките, особеностите при следване, връзката между отделните компоненти на танца, енергийното взаимодействие между партньорите и т.н. В този смисъл, практиката има напълно учебен характер и е реална симулация на "социалния характер" на милонгата.
 
***Милонга (Milonga)
1. Тáнго парти, където се слуша тáнго музика, в различните й разновидности и стилове и се танцува тáнго. Обикновено се провежда на публично място и има характера на официална танцова забава, където елегантното облекло, питейната и гурме консумация са част от стила й. Умението да се танцува на милонга, сред множество танцьори е отличен критерий за наличието на сериозни умения и качествено усвояване на танца. По презумпция, милонгата е изключително активно комуникативно и социално събитие, характеризиращо се с изявения си игрови, театрализиран характер.
2. Изключително динамичен стил Тáнго, които се приема като един от архетипните първообрази на днешното аржентинско тáнго.
 
****Изисквания
Без възрастови ограничения, комплектуването по двойки е задължително, удобно танцово облекло, обувки – удобни, по възможност не много заострени, с подметка от естествен или изкуствен гьон или силиконово покритие (но не с гумени подметки): мъжки – нормален ток, женски – 3-5-7-9 см.; dance sneakers; професионални танцови обувки.