Начало | Контакти | English

Обратно | Новини лист


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТАНГО СЕМИНАРИ

Събота - 5/4/2008, 18:30 - 20:00ч.

През месец април LAOKOONTANGO ще организира поредица от специализирани семинари, свързани със задълбоченото и детайлно вникване в технологията на танцуване. Семинарите нямат за цел показването и усвояването на нови фигури и комбинации, а са съсредоточени изключително върху философията, деликатността и спецификата на Tango Argentino. Присъствието с партньор е задължително. Семинарите започват на 5/4/2008 и ще продължат до 20/4/2008, като обхващат 3 поредни съботи и недели, 18:30 - 20:00ч. 

 

 

Поредица и теми на семинарите:

 

5/4/2008 - Събота

Контакт и комуникация

 

6/4/2008 - Неделя

Енергийност - използване на енергията на партньора

 

12/4/2008 - Събота

Музикалност и ритмика - принципи на танцуване на Аржентинско Танго

 

13/4/2008 - Неделя

Техника на водене и следване - координация, баланс, ос на тялото

 

19/4/2008 - Събота

Контакт и комуникация срещу музикалност и ритмика

 

20/4/2008 - Неделя

Принципи на импровизацията