„ДА СИ ПРИПОМНИМ: „ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ“ ОТ ХЕНРИ ДЕЙВИД ТОРО“

„В най-добрия случай правителството е само една целесъобразност, но обикновено повечето правителства са нецелесъобразни… Мисля, че първо трябва да сме хора и подир това – поданици. Не е толкова важно да питаем уважение към закона, колкото към правдата. Едничкото задължение, което имам право да поема, е по всяко време да върша онова, което смятам за правилно. Съвсем вярно е твърдението, че общността няма съвест; но общност от съвестни люде е вече общност СЪС съвест… Всички признават, че човек има правото на революция, сиреч правото да откаже покорство и да се опълчи срещу държавата, когато нейната тирания или безпомощност стане извънмерна и непоносима… Във всяка машина има триене и навярно ползата покрай него, е достатъчна, за да уравновесява вредата… Когато обаче триенето вземе да преобладава в машината, сиреч когато тиранията и грабителството тръгнат ръка за ръка, то според мен е дошло времето да се отървем от тая машина… Малцинството е безсилно, докато се води по мнозинството – тогава всъщност не е и никакво малцинство; противодейства ли обаче всячески, става непобедима сила.“ …

Древните римляни са казали: „Ако искаш мир, готви се за война. – Si vis pacem, para bellum.“, но дано за пореден път българският сюжет не се првърне в: „Горко на победените. — Vae victis.“

http://www.dnevnik.bg/

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Categories: REFLECTIONS

Comments are closed.