емпатия

Кадърът е озаглавен „Емпатия“! Безкомпромисна работа на автора „Мирка“ – вж. http://photo-forum.net/

Да проверим какво се случва в „УикипедиЯ“:
Емпатията или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Степента на емпатия е строго индивидуална, като съществуват и различни видове емпатия според начина, по който другият индивид е разбран — когнитивна, емоционална, интелектуална. Емпатията стои в основата на градивното социално общуване и води до формирането на алтруистично поведение. В по-високите степени на емпатия човек се ангажира с чувствата, емоциите, дори тревогите на друг човек, дори и да нямат близък контакт, например чрез телефона, снимка или интернет.

Но „УикипедиЯ“ ни подсказва и друго:
Апатията (гръцки: απάθεια – безчувственост, безразличие, безучастност) е състояние на индиферентност или нечувствителост, неемоционалност, на подтиснати емоции (напр. загриженост, вълнение, мотивация или страст).
Това е също чувство и/или емоция, при което психологически няма определено отношение към обект или обстоятелство. То не е нито положително, нито негативно. Може да бъде както отношение (или липсата на такова), така и състояние, а също така и качество. Понятието е чуждица и българския му еквивалент, който обаче няма смисъла на състояние, а по-скоро на отношение, е „безразличие“.

Заключение и без „УикипедиЯ“: Българската реалност отдавна е надминала митологичната индиферентност на олимпийските богове. В България „απάθεια“ е състояние на духа, епикриза на обществото, чумна епидемия от клас „А“. Тук светът БЕЗКОМПРОМИСНО е сЪграден от МУТРОИДНИ БОГОВЕ и (ИЗ)ПАДНАЛИ АНГЕЛИ!

НИЕ мълчим, а ЕДИН крещи… НАРОДЕ????

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Categories: REFLECTIONS

Comments are closed.