Информацията за българското издание е по-надолу.

IVAYLO ALEXANDROFF

ARCHITECTONICS OF THEATRICALITY

THEATRE PERFORMANCE IN A SEMIOTIC PERSPECTIVE
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015.
Print: ISBN 978-3-631-66684-5 pb. (Softcover)
eBook: ISBN 978-3-653-06164-2

architectonics-of-theatricality-ivaylo-alexandroff-front

"Architectonics of Theatricality" by Ivaylo Alexandroff

architectonics-of-theatricality-ivaylo-alexandroff-back

"Architectonics of Theatricality" by Ivaylo Alexandroff

Peter Lang: International Academic Publishers: www.peterlang.com
The World’s Largest Library Catalog: www.worldcat.org
Library of the Congress: www.loc.gov
Deutsche Nationalbibliothek: www.dnb.de

 ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ

АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА

ТЕАТРАЛНИЯТ СПЕКТАКЪЛ В СЕМИОТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
С., Просвета, 2012, ISBN: 978-954-01-2696-8


"Архитектоника на Театралността"

"Архитектоника на Театралността" от Ивайло Александров

На корицата – снимки от спектакъла:
„Десетте минути на хер Войцек“ по Георг Бюхнер
Сценична версия и постановка – Ивайло Александров
Режисьори – Ивайло Александров, Владлен Александров
ДKТ „Константин Величков“ Пазарджик, 2001/2002
(личен архив)

"Архитектоника на Театралността"

"Архитектоника на Театралността" от Ивайло Александров

Рецензент проф. д.н. Мирослав Дачев
Редактор Венцислав Божинов
Художник на корицата Петко Минчев
Графичен дизайн Петко Минчев
Художник редактор Вихра Стоева
Технически редактор Йорданка Иванова
Коректор Жана Ганчева

ISBN 978–954–01–2696–8
Българска. Издание I. Формат 84х108/32. Печ. коли 6. Изд. коли 5,04.
Код 29902165892.

Издателство „Просвета – София“ АД – София 1618, ул. „Земеделска“ 2
Печат „Нова Принтс“ АД – Пловдив

Национален регистър на издаваните книги в България: http://www.booksinprint.bg/
Библиотека на Конгреса на САЩ: http://www.loc.gov

ЗА КНИГАТА (BG) > ТУК
ABOUT THE BOOK (EN) > HERE

ЗА АВТОРА (BG) > ТУК
ABOUT THE AUTHOR (EN) > HERE

КНИЖАРНИЦИ | BOOKSTORES >
ТУК

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments