Archive for the ‘ABOUT THE AUTHOR (BG/EN)’ Category


ABOUT THE AUTHOR | ЗА АВТОРА: ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ – CV Ивайло Александров (1969) е завършил магистратура в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) – театрознание (1996) и театрална режисура (1999). През 2009 г. защитава докторат на тема „Театралният спектакъл в семиотична перспектива“ (НБУ). Този труд, основно допълнен и преработен, се превръща   Read More …

Social Share Toolbar

ABOUT THE AUTHOR: IVAYLO ALEXANDROV – CV* *FULLY DETAILED CURRICULUM VITAE: HERE MAIN INFORMATION ABOUT THE BOOK (BG) > HERE DETAILED INFORMATION ABOUT THE BOOK (EN) > HERE BOOKSTORES > HERE

Social Share Toolbar