Д-Р ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ: „СПЕКТАКЪЛЪТ Е ФОРМАЦИЯ ОТ МНОЖЕСТВО ЕЗИЦИ“ Жасмина Тачева разговаря с д-р Ивайло Александров Здравейте. Няколко седмици след излизането на книгата Ви „Архитектоника на театралността“ на книжния пазар как бихте описали битието й – до кого успя да стигне и имате ли обратна връзка от читатели и извън театралните среди? Още е много   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

ИЗ „АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ Увод Ако знакът, равен на съотношението между означаемото и означаващото (Сосюр)(15), е плътна величина, която в своята ненарушима цялост предполага известен творчески (сетивен) абсолют, подобна dramatis personae – драматична личност като нашия крал, покосен от коварната ръка на домогвощия се да бъде крал, бива вплетена във въпросния езиков конструкт на ниво   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

„АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ – БЪЛГАРСКИ ОПИТ В ТЕАТРАЛНАТА СЕМИОТИКА Книгата на д-р Ивайло Александров „Архитектоника на театралността“, излязла скоро на пазара от издателство „Просвета“, е насочена към всички, които имат траен интерес към театъра, киното и сценичното изкуство въобще, както към хуманитаристиката. Това изследване е вероятно първият по рода си цялостен труд в областта на   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

ABOUT THE AUTHOR | ЗА АВТОРА: ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ – CV Ивайло Александров (1969) е завършил магистратура в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) – театрознание (1996) и театрална режисура (1999). През 2009 г. защитава докторат на тема „Театралният спектакъл в семиотична перспектива“ (НБУ). Този труд, основно допълнен и преработен, се превръща   Read More …

Social Share Toolbar

РЕВЮТА | REVIEWS „Звученето на книгата на Ивайло Александров е различно от много други книги, които се опитват да теоретизират върху избраната материя. Други книги спират там, където теорията зазвучава убедително в своята автотеличност, без да напуска себе си, своя език – при него това е началото. Пиша за „Архитектоника на театралността”, а всъщност мисля   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА ТЕАТРАЛНИЯТ СПЕКТАКЪЛ В СЕМИОТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА Изд. „Просвета“, София, 2012 ISBN: 978-954-01-2696-8 (РЕЗЮМЕ | SUMMARY) Обект на изследването Tеатрално изкуство -> естетическа, философска, етическа и социална проблематика -> визуален образ на конкретни обекти на интелектуална дискусия. Театрален спектакъл -> символ на театралността -> основни структурни категории и функции на сценична знаковост.   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА ТЕАТРАЛНИЯТ СПЕКТАКЪЛ В СЕМИОТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА Изд. „Просвета“, София, 2012 ISBN: 978-954-01-2696-8 СЪДЪРЖАНИЕ ТЕАТЪРЪТ ОТ ПРЕДИШНИЯ ДЕН (ТЕКСТЪТ, ИГРАТА, СЕМИОТИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА) от проф. д.н. Мирослав Дачев / 4 ПРЕДГОВОР от Автора / 21 УВОД Орнаменти върху един семиозис на thѐatralitѐ / 25 I ЧАСТ ТЕАТРАЛНОСТ И СЕМИОТИЧНОСТ Знаци и знакови конфигурати   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)