ВЛАСТТА НА ПРОСТАЦИТЕ И още малко за робите, робската психика, простаците и простокрацията… „За да може едно племе да се договеди, че е по-добре да се довери на малцината умни, образовани, кадърни, можещи и знаещи свои представители, които не са баш народни и никак даже не са и поради тази причина не са особено готини, вместо   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

СЪЩНОСТТА НА РОБСТВОТО „Народ от роби няма бъдеще. По един или друг начин той умира. Било от външно нашествие, от емиграция на младите активни хора (децата на робите) или от естествена смърт. Никакъв Европейски съюз не може да го спаси… Робите не носят мироглед за бъдещето и затова не могат да имат бъдеще… Само свободният   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

Yes, we love these guys!… „Бъзикилийкс“ – „Истината такава каквато можеше да бъде!?“ или „Такава каквато е!?!“ :))) … „За съжаление това е политическият материал с който разполагате – лош. И така е не само в България, но и на Балканите като цяло. Това обаче нас не ни засяга, докато се съобразявате с нашите интереси и   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

Едно истинско интелектуално преживяване (нещо все по-рядко срещащо се!), но за съжаление твърде реално и много тъжно: „Клечим пред пепелището на несбъдналото се българско общество“ „- България е така разделена, откакто се е създала Третата българска държава… – Така е, обаче тогава е имало субектност. Ние сме били разделени на две, но това нещо, разделено   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

СВОБОДА ИЛИ БАХУР? Западната цивилизация в лицето на великия посветен Johann Christoph Friedrich von Schiller | Фридрих Шилер е констатирала: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.“ – „Срещу глупостта и боговете са безсилни.“… Българската „криворазбрана цивилизация“ в лицето на великия мъдрец Христо Ботев също е постановила: „Нашият народ е достигнал до такова гнусаво скотско   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

ИЗ „АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ Увод Ако знакът, равен на съотношението между означаемото и означаващото (Сосюр)(15), е плътна величина, която в своята ненарушима цялост предполага известен творчески (сетивен) абсолют, подобна dramatis personae – драматична личност като нашия крал, покосен от коварната ръка на домогвощия се да бъде крал, бива вплетена във въпросния езиков конструкт на ниво   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

„АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ – БЪЛГАРСКИ ОПИТ В ТЕАТРАЛНАТА СЕМИОТИКА Книгата на д-р Ивайло Александров „Архитектоника на театралността“, излязла скоро на пазара от издателство „Просвета“, е насочена към всички, които имат траен интерес към театъра, киното и сценичното изкуство въобще, както към хуманитаристиката. Това изследване е вероятно първият по рода си цялостен труд в областта на   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

Д-р Николай Михайлов: „…Има едно страшно дибилизиране на публичната среда, просто вдъхновено малоумие, някаква ширпотребна веселба със словото, някаква проституция на думите, на образите, някаква клозетност на въображението, нещо невъобразимо пошло, което става ежедневна храна, насъщен хляб… Това означава, че културата е приключена, защото тя има знаков, символичен характер, тя не е буквална… Тук има   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

Отново брилянтна Любослава Русева: „Малката мечта на моята дъщеря е да учи в чужбина. Голямата й мечта е да остане там. Не просто там обаче, а колкото се може по-далеч от тук. Любопитството какво става там се е хванало под ръка с омерзението от ставащото тук и заедно са решили да си купят еднопосочен билет…   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

ЛАОКООН Ваня Константинова През първата половина на отминалия век хората очевидно са се отличавали с голяма доза непрактичност. Доказателство е например мастилницата на баба, открита за съвременниците поради леко конфузната страст към ровене из забравени чекмеджета, чиито собственици отдавна са изоставили играта с вещите, намирайки вероятно по-впечатляващи и достойни занимания отвъд. Така или иначе, мастилницата   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS