ИЗ „АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ Увод Ако знакът, равен на съотношението между означаемото и означаващото (Сосюр)(15), е плътна величина, която в своята ненарушима цялост предполага известен творчески (сетивен) абсолют, подобна dramatis personae – драматична личност като нашия крал, покосен от коварната ръка на домогвощия се да бъде крал, бива вплетена във въпросния езиков конструкт на ниво   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

„АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА“ – БЪЛГАРСКИ ОПИТ В ТЕАТРАЛНАТА СЕМИОТИКА Книгата на д-р Ивайло Александров „Архитектоника на театралността“, излязла скоро на пазара от издателство „Просвета“, е насочена към всички, които имат траен интерес към театъра, киното и сценичното изкуство въобще, както към хуманитаристиката. Това изследване е вероятно първият по рода си цялостен труд в областта на   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

Д-р Николай Михайлов: „…Има едно страшно дибилизиране на публичната среда, просто вдъхновено малоумие, някаква ширпотребна веселба със словото, някаква проституция на думите, на образите, някаква клозетност на въображението, нещо невъобразимо пошло, което става ежедневна храна, насъщен хляб… Това означава, че културата е приключена, защото тя има знаков, символичен характер, тя не е буквална… Тук има   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

10 TANGO THINGS TO KEEP IN MIND 1.) do not push, do not pull, do not poke, do not prod, do not compress the embrace at all (in any, way, shape or form), do not hang on each other! allow for unrestricted motion! 2.) do not talk during the song, dance with each other, sing   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: ARGENTINE TANGO

ЛАОКООН Ваня Константинова През първата половина на отминалия век хората очевидно са се отличавали с голяма доза непрактичност. Доказателство е например мастилницата на баба, открита за съвременниците поради леко конфузната страст към ровене из забравени чекмеджета, чиито собственици отдавна са изоставили играта с вещите, намирайки вероятно по-впечатляващи и достойни занимания отвъд. Така или иначе, мастилницата   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

„По някакъв начин ми се иска да вярвам, че това може да ни послужи за общ урок и че не може да я караме така безметежно и безотговорно, че дори и леко отегчено, както я кара Бойко Борисов. Напоследък, когато го виждам по телевизията, имам чувството, че току-що се е оригнал и се кани да   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

Статия за LAOKOONTANGO Studio в сп. „Всичко за Жената“, бр. 291, Юни 2012, рубрика: Страсти, стр. 52-53 ТАНГОТО УЧИ ВЛЮБЕНИТЕ НА ДОВЕРИЕ ИВАЙЛО И ГАБРИЕЛА ТАНЦУВАТ СЪС ЗАТВОРЕНИ ОЧИ. АРЖЕНТИНЦИ ИМ СТАВАТ НА КРАКА Румяна Смилкова Снимки: Михаил Георгиев Той е театрален режисьор и доктор по семиотика, тя е архитект. Той пише книги, тя проектира   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: NEWS

„ДА СИ ПРИПОМНИМ: „ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ“ ОТ ХЕНРИ ДЕЙВИД ТОРО“ „В най-добрия случай правителството е само една целесъобразност, но обикновено повечето правителства са нецелесъобразни… Мисля, че първо трябва да сме хора и подир това – поданици. Не е толкова важно да питаем уважение към закона, колкото към правдата. Едничкото задължение, което имам право да поема, е по   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS

DANCE AND THE METAPHYSICS OF MOVEMENT(S) In our imagination, dance and movement are inextricably linked. But are they really the same thing? If one wishes to grasp the differences between dance, movement and art, metaphysics comes into play. Because dance is movement, dance does not exist. From a philosophical perspective, that is how the paradox   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE

В духа на ритуалното лицемерие е време да заявим – СБОГОМ НА ИЛЮЗИИТЕ! ДА ЖИВЕЕ ГЕНЕРАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЛИНИЯ НА ХЮБРИСА! … „Българският преход е провал на елитите, това, което имаме, не е демокрация, а родово-котерийна олигархия… клептокрация… Изпълзя вулгарен човешки тип, един нагъл жизнелюбец. Породи го либералната революция, лошо изтълкуваната свобода. Публичната среда е тежко   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: REFLECTIONS