Начало | Контакти | English

Обратно | Новини лист


WALK IN BEAUTY: ON EARTH

Петък, 8-ми Май 2015, 19:30, Нов Театър НДК

WALK IN BEAUTY: ON EARTH

Сценарист и режисьор: Geoffrey Sykes
Изпълнява: Cosmina Soare
Снимки: Janet Ayliffe
Музика: Tomomi Takahashi
Глас: Susie Lindeman
С песните на: Cosmina Soare, Genevieve Davis


“Разходка в Красотата: На Земята” е особен мултиформен моноспектакъл, който е изграден върху поетични пасажи от ранните култури на света - Северна и Южна Америка, Африка, Меланезия, както и поетични откъси от съвременни поети, смесени с всекидневната реч, като основният текст е взаимстван от североамериканска индианска песен/поема. Целта е да се докоснем, като форма на почит, до древните текстове в свеж съвременен стил. Темата и разказът следват посоката (от сън към събуждане) от прото-хуманното ни потекло, през раждането на човечеството чрез езика, тази уникална и самостоятелна идентичност, до изображението на съвременната креативност. Това са основните пресечни точки на едно драматично изображение на планетата, напрежението на социалните и екологичните катастрофи, превръщащи се в последователен кошмар, обгърнат от лиричния импулс на мистичните пейзажи, които пронизват представлението. Спектакълът изследва възможността за регенерирането на нашето еволюционно минало, сътворено в чудото на Земята, нелишено от своя драматичен конфликт и завършва с една обща планетарна визия – прераждането на човечеството в най-добрата си светлина. Представлението е играно два сезона в Австралия при изключителен интерес, както и през октомври 2014 в Studio Theatre и Teatrul Minicipal “Bacovia” в Букурещ и на танцовия фестивал ”E-Motion” в Баку.

Спектакълът се играе в оригинал на английски език!

8 Май 2015, 19:30
Нов Театър НДК

Билети на касата на театъра или https://grabo.bg

http://newtheatre.bg/
https://facebook.com

Представлението се осъществява със съдействието на LAOKOONTANGO - http://www.laokoontango.com/

---------------------

WALK IN BEAUTY: ON EARTH

Devised and directed by Geoffrey Sykes
Performed by Cosmina Soare
Images by Janet Ayliffe
Music by Tomomi Takahashi
Voice of Susie Lindeman


Walk in Beauty: On Earth is a special multiform one person performance includes a compilation of poetry from the world’s early cultures – North and South American, African, Melanesian – as well as extracts from modern poets and poetry, mixed with everyday speech. The signature text is a North American Indian song/poem. The aim in part is to remount ancient writings in a contemporary fresh style, as a form of homage. In its theme and narrative the show follows a direction (from sleep to wakening) from our pre-human ancestry, to the birth of humanity through language, wonder and self-identity, to a depiction of modern creativity that intersects dramatically with depictions of the planet. There is at the beginning of the show a tension between depiction of social and environmental catastrophes – quickly captured in a nightmare sequence – and the dreamscape lyrical impulse that comprises most the show. The show dramatizes the possibility of reclaiming our evolutionary past, of a species born in wonder of the earth – not primarily out of conflict. The show concludes with a glimpse of a shared planetary future – humanity reborn in its best light. The show has been performed in two seasons in Australia to outstanding reception and reviews – and was performed in October 2014 at the Inculise Studio Theatre in Bucharest and the Teatrul Municipal „Bacovia”, Bacău in October 2014 as part of the „E-Motional” dance festival.

The performance plays in English!

May 8, 2015, 7:30 pm
New Theatre (National Palace of Culture)

Tickets: New Theatre Ticket Office or https://grabo.bg

http://newtheatre.bg/
https://facebook.com

The show is implemented in cooperation with LAOKOONTANGO - http://www.laokoontango.com