Начало | Контакти | English

Обратно

          Име: Парола:


ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ - Curriculum Vitae

 

 lvaylo Alexandroff

 

 

01 Персонални Данни

 

Име: Ивайло Александров, Местожителство: София, България, Web: laokoontango.com

Член на The International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS)
Член на The International Federation for Theatre Research (FIRT-IFTR)


 

02 Професионален Опит

 

2006/в момента Нов Български Университет, София
длъжност: хоноруван преподавател

 

2003/в момента Професионални занимания с Аржентинско Танго
позиция: хореограф, изпълнител, инструктор, преподавател

Създател на „LAOKOONTANGO” (www.laokoontango.com)

 

1998/в момента Театрален режисьор и теоретик на свободна пракитика

 

1997/2014 „Зьоке Българи” ООД
длъжност: Търговски директор

 

1996/1997 Драматичен театър „София”
длъжност: Драматург

 

1995/1996 Рекламна агенция „Гладиос”
длъжност: Рекламен мениджър

 

1994/1995 Рекламна агенция „Интерлайн”
длъжност: Рекламен мениджър

 

1993/2000 Списание „Театър”, България
длъжност: Сътрудник и театрален критик на свободна практика

 

1987/1989 Военна служба
длъжност: Артилерист, Командир – 2C1 “Гвоздика” (122 мм. САУ)
военен чин: сержант

 

 

03 Образование

 

Нов Български Университет, София (2009-2015)

Югоизточно-Европейски Център за Семиотични Изследвания

специалност: Семиотика, степен: Ph. D. (доктор)

стипендия: “HESP”

теза на дисертацията: „Театралният спектакъл в семиотична перспектива”

 

Театрална академия на Финландия, Хелзинки (2005-2008)

позиция: докторант-специализант

теза на дисертацията: „Театралният спектакъл в семиотична перспектива”

Участник и лектор в семиотични семинари - Хелзински университет.

докторска стипендия: Център „CIMO” и Правителство на Република Финландия

изследователска стипендия: Фондация „Ниило Хиландер”

 

Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство, София (1996-1999)

специалност: Режисура за драматичен театър, степен: M. A. (магистър)

режисьорска дипломна работа и професионален дебют (2000): „Фрагменти от едно пълнолуние” - авторски проект върху пиесите, късите разкази и личните писма на Антон Павлович Чехов (ДКТ „К. Величков”, Пазарджик)

 

Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство, София (1991-1996)

специалност: Театрознание, степен: M. A. (магистър)

академична стипендия магистърска теза и дипломна работа: „Метафизика на Чистата форма” (философско-естетически аспекти в театралните възгледи на Станислав Игнаци Виткевич - Виткаци)

 

Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство (НАТФИЗ), София (1990)

специалност: Актьорско майсторство за драматичен театър

 

Югозападен Университет, Благоевград (1989)

специалност: Дефектология

 

Математическа Гимназия, Благоевград (1983-1987)

 

 

04 Езици

 

Английски език: свободно (писмено и говоримо)

Руски език: свободно (писмено и говоримо)

Италиански език: базови познания

Испански език: базови познания

Български език: роден

 

 

05 ПубликацииКниги


2019 "Гуманитарный Центр", Харьков, ISBN: 978-617-7528-24-0
"Архитектоника театральности. Семиотика театрального перформанса"

2015 Peter Lang - International Academic Publishers
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien

ISBN: 978-3-631-66684-5 (Softcover)
ISBN: 978-3-653-06164-2 (eBook)


"Architectonics of theatricality: Theatre performance in semiotic perspective"


2015
Институт за изкуствознание при БАН, София, ISSN: 1313-2342
"Изкуствоведски четения 2013", сборник; колектив


2013
Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 978-954-535-786-2
"Семиотични стратегии" - сборник; колектив


2012 Изд. "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-2696-8
"Архитектоника на театралността - Театралният спектакъл в семиотична перспектива"


Номинация от Гилдията на Театроведите, Критиците и Драматурзите за КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ - Национални награди ИКАР® 2013 на Съюза на Артистите в България


2009
Институт за изкуствознание при БАН, София, ISSN: 1313-2342
"Изкуствоведски четения 2009", сборник; колектив


2004
Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 954-535-407-0
"Култура и текст/Culture and text", том X, EFSS - сборник; колектив


Теоретични публикации


2017
New Semiotics – Between Tradition and Innovation. Proceedings of the 12th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), Sofia: New Bulgarian University. NBU Publishing House & IASS Publications. ISBN: 978-954-535-943-9, ISSN: 2414-6862; DOI: 10.24308/iass-2014-135. pp. 1249-1257.

“Theatrical performativity and Stage Signification – The Performance as a Theatrical Text”


2015 Изкуствоведски четения 2013 - сборник статии и доклади, Българска академия на науките - Институт по изкуствознание, София, ISSN: 1313-2342, стр. 39-46.
„Семантика на превъплъщението - сценичната фигура в контекста на спектакъла”


2015 Southern Semiotic Review - Issue 5 (1), Sydney, Australia, pp. 141-150.

“Archetypal Reflection of Mise-en-Scène - The Signifying Nature of the Theatrical Performance as a Process of Communication and Representation”


2015
Семиотични стратегии, Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 978-954-535-786-2, стр. 137-147.

„Спектакълът като театрален текст - морфология на сценичната знаковост”


2012 Culture of communication/Communication of culture – Comunicación de la cultura/Cultura de la comunicación, Universidade de Coruña, Spain, ISBN: 978-84-9749-522-6, pp. 211-220.

“Theatrical performance in a semiotic perspective”


2009 Изкуствоведски четения - сборник статии и доклади, Българска академия на науките - Институт по изкуствознание, София, ISSN: 1313-2342, стр. 22-28.

„Mise-en-scene – репрезентативната конвенция на спектакъла”


2008 „Nanjing International Symposium on Cultural Semiotics and 8th Annual Conference of China Association for Linguistic and Semiotic Studies” – Nanjing Normal University, Nanjing, China

„Insatiability of the Form – Semiotic Approaches over Witkacy’s Theatrical Metaphysics” и „The Theatre Illusion as an alternative semiosis – semiotic perspectives of the theatrical discourse”

 

2007 „Semio - Istanbul 2007”, vol. II – University of Culture, Istanbul

„Theatricality, Illusions, Lies – Semiotic Articulations of the Theatrical Visualisation”

 

2007 IASS-AIS: 9th World Congress of Semiotics – 11-17 June Helsinki – Imatra, Finland – Communication: Understanding – Misunderstanding” – International Semiotic Institute, Helsinki/Imatra, p. 39-40.

„Theatricality, illusions, lies – semiotic articulations of the theatrical communication” и „Semiotics and Metaphysics – the Pure Form and the Witkacy’s Theatrical Understanding”

 

2004 EFSS – „Култура и текст” – сборник статии и доклади, Том X, Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 954-535-407-0, стр. 278-285.

„Жак Дерида – Антонен Арто. Крайната икономия на difference или подсказаната дума на отчуждението. Театърът на жестокостта и радикалната чистотa на изгонването на Бога”

 

2004 EFSS – „Култура и текст” – сборник статии и доклади, Том X, Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 954-535-407-0, стр. 286-301.

„Театралността като лъже-показване. Феноменология на „играта на лъжи”. Конституирането на театралната „лъжа” в естетиката на играта”

 

2004 EFSS – „Култура и текст” – сборник статии и доклади, Том X, Издателство на Нов Български Университет, София, ISBN: 954-535-407-0, стр. 258-277.

„Театралност и семиотичност. Орнаменти върху една генеративна теория на театралния знак”

 

1999 сп. „Театър”, бр. 7&8, стр. 12-14.

Виткевич-Виткаци. Метафизика на чистата форма III („Witkiewicz-Witkacy. Metaphysics of the Pure form III”)

 

1999 сп. „Театър”, бр. 5&6, стр. 7-8.

Виткевич-Виткаци. Метафизика на чистата форма II („Witkiewicz-Witkacy. Metaphysics of the Pure form II”)

 

1999 сп. „Театър”, бр. 1&2, стр. 32-35.

Виткевич-Виткаци. Метафизика на чистата форма I („Witkiewicz-Witkacy. Metaphysics of the Pure form I”)Критически Рецензии

 

1996 сп. „Театър”, бр. 1&2, стр. 21-23.

Завръщане към вечността („Нирвана” от К. Илиев – Народен театър, София)

 

1995 в. „Български писател” – 5-11.12.1995, бр. 49, стр. 11

Наивно, твърде наивно („Политикани” от Р. Стоянов – Театър „199”, София)


1995 в. „Български писател” – 5-11.12.1995, бр. 49, стр. 11

Между мрака и светлината („Dampness” – „Scena Plastica” Theatre, Lublin, Poland)


1995 в. „Български писател” – 13-19.06.1995, бр. 24, стр. 11

Ученически опит с кръв и Джони Уокър („Макбет” от У. Шекспир – „Малък градски театър зад канала”, София)


1995 сп. „Театър”, бр. 1&2, стр. 41-42.

Три опита върху „еретика” Добчев

 

1994 сп. „Театър”, бр. 11&12, стр. 15.

В търсене на мярката („Нощта на Трибадите” от Пер Улоф Енквист – Младежки театър, София)

 

1994 сп. „Театър”, бр. 11&12, стр. 10-11.

Апология на самотното чучело („Вуйчо Ваньо” от А. Чехов – Театрална работилница „Сфумато”, София)

 

1993 сп. „Театър”, бр. 10&11&12, стр. 14.

От, по, на, за, със... („Дон Жуан” от Молиер – Младежки театър, София)

 

1993 сп. „Театър”, бр. 10&11&12, стр. 25-26.

Авиньон ‘93: Впечатления от една театрална фиеста

 

1993 сп. „Театър”, бр. 5&6, стр. 13-14.

Бурята на битието или метафизиката на живота – сън („Бурята” от У. Шекспир – ДТ „София”, София)

 

1993 сп. „Театър”, бр. 1&2, стр. 19.

Любовните писма на живота („Любовните писма” от А. Гърни – Театър „199”, София)06 Теоретико-практически семинари и конгреси


2014 (16-20 Септември) 12ти Световен конгрес по Семиотика – “Нова Семиотика: Между традиция и иновация” – София, България

Организатори: ISI – Международен семиотичен институт, IASS – Международна асоциация за семиотични изследвания

Доклад: „Theatrical performativity and Stage Signification – The Performance as a Theatrical Text” (на англ. език) – лектор


2013 (13-17 Май) Изкуствоведски четения '2013 – Министерство на културата, София, България

Организатори: Институт за изкуствознание при БАН, Министерство на културата

Доклад: „Семантиката на превъплъщението - сценичната фигура в контекста на спектакъла” – лектор


2009 (22-26 Септември) 10ти Световен конгрес по Семиотика – Ла Коруня, Испания

Организатори: ISI – Международен семиотичен институт, IASS – Международна асоциация за семиотични изследвания; секция „Семиотика на спектакъла”

Доклад : „Theatre Performance as a semiotic system ” (на англ. език) – лектор

 

2009 (7-10 Май) Изкуствоведски четения '2009 – Министерство на културата, София, България

Организатори: Институт за изкуствознание при БАН, Министерство на културата

Доклад: „Мise-en-scéne – репрезентативната конвенция на спектакъла” – лектор

 

2008 (15-17 Ноември) Международен симпозиум по културна семиотика – Университет на Нанджинг, Нанджинг, Китай

Организатори: IASS/AIS – Международна асоциация за семиотични изследвания, Асоциация „Джангсу” за философия и социални изследвания, Китайска езикова и семиотична общност, Университет на Нанджинг

Доклади: „Insatiability of the Form – Semiotic Approaches over Witkacy’s Theatrical Metaphysics” и „The theatre illusion as an alternative semiosis – semiotic perspectives of the theatrical discourse” (на англ. език) – лектор

 

2007 (11-17 Юни) 9ти Международен конгрес по семиотика – Хелзинкски университет, Хелзинки, Финландия / ISI – Международен семиотичен институт, Иматра, Финландия

Организатори: IASS/AIS – Международна асоциация за семиотични изследвания, ISI – Международен семиотичен институт

Доклади: „Theatricality, illusions, lies – semiotic articulations of the theatrical understanding” и „Semiotic and Metaphysics of the Pure Form. An extreme theatrical „post-modernity” of Witkacy” (на англ. език) – лектор

 

2007 (29-2 Май-Юни) 8ма Международна кoнференция по визуална семиотика – Истанбул, Турция

Организатор: IAVS/AISV – Международна асоциация по визуална семиотика, IKU - Културен университет на Истанбул

Доклад: „Theatricality, illusions, lie – semiotic articulations of the theatrical visualization” (на англ. език) – лектор

 

2006 (11-20 Септември) 12та Международна ранноесенна школа по семиотика: „Семиотика и Образ” – Созопол, България

Организатор: Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания към Нов Български университет, София

Доклад: „Semiotics and Metaphysics – The Pure Form and The Witkacy's Theatrical Discourse” (на англ. език) – лектор и водещ на кръгла маса върху Театрална семиотика Теоретико-практически семинар: „The dance as a socio-semiotics of the communication – introduction in the aesthetics of Tango Argentino” (на англ. език) – лектор и инструктор

 

2006 (7-12 Август) 15ти Международен театрален конгрес (IFTR/FIRT) – Хелзинки, Финландия

Организатор: IFTR – Международна федерация за театрални изследвания

Доклад: „Metaphysics of the Pure Form. An extreme theatrical „post-modernity” of Witkacy” (на англ. език) – лектор и водещ

 

2006 (19-23 Май) Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ – София, България

Първа международна пролетна школа по семиотика „The Speech and Bulgarian Mode of Speaking” с конференция „Phatic Function of Language” – лектор и водещ

 

2005-2006 Хелзинкски университет – Хелзинки, Финландия

Теоретико-практически семинари на проф. Ееро Тарасти – „Генеративна семиотика” и „Музикална семиотика”; цикъл лекции върху обща семиотика и семиотика на театъра (на англ. език) – лектор и водещ

 

2005 (Септември-Декември) Театрална академия – Хелзинки, Финландия

Цикъл от лекции и семинари върху теоретичните концепции и театралните възгледи на Станислав Игнаци Виткевич – Виткаци (на англ. език) – лектор и водещ

 

2005 (Септември-Декември) Театрална академия – Тампере, Финландия

Семинар: „Теория и практика върху полския театър”

Тема на семинара: „Constituting the intellectual. The metaphysical revolt or pure form as phenomenology of aesthetical remonstrance” (на англ. език) – лектор и водещ

 

2005 (7-14 Юни) Международен конгрес по семиотика – Иматра, Финландия

Организатори: ISI – Международен семиотичен институт, IASS – Международна асоциация за семиотични изследвания

Доклад: „The polyphonical structure of theatre performance as a semiotic sign system. Phenomenological, Hermeneutical and Semantical aspects of a theatre sign” (на англ. език) – лектор

 

2005 (Януари) Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ – София, България

Семинар: „Обща семиотика. Теория и практика”

Тема: „Жак Дерида – Антонен Арто. Крайната икономия на difference или подсказаната дума на отчуждението. Театърът на жестокостта и радикалната чистота на изгонването на Бога.” – лектор и водещ

 

2004 (Декември) Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ – София, България

Семинар: „Обща семиотика. Теория и практика”

Тема: „Театралността като лъже-показване. Феноменология на „играта на лъжи”. Конституирането на театралната „лъжа” в естетиката на играта.” – лектор и водещ

 

2004 (Ноември) Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ – София, България

Семинар: „Обща семиотика. Теория и практика”

Тема: „Театралност и семиотичност. Оранменти върху една генеративна теория на театралния знак.” – лектор и водещ

 

 

07 Списък на театралните спектакли

 

2016 "Жена ми се казва Борис" от Рафи Шарт – танго-хореограф

Театър "Мелпомена", ДКТ "Константин Величков", Пазарджик

2011 „Аз плащам” от Ив Жамиак – танго-хореограф

Народен театър „Иван Вазов”, София

 

2010 „Характери” от Камен Донев – танго-хореограф

Сатиричен театър „Алеко Константинов”, София

 

2008 „Хайде да правим секс” от Владимир Красногоров – танго-хореограф

Драматично-куклен театър „Константин Величков”, Пазарджик

 

2007 „Бурята” от У. Шекспир – танго-хореограф

Драматично-куклен театър „Константин Величков”, Пазарджик

 

2003-2004 „Десетте минути на Хер Войцек” – авторски проект върху пиесата „Войцек” от Георг Бюхнер – режисьор и автор на сценичната версия

Ко-продукция между „Лаокоон Ентъртейнмънт” ЕООД и ДКТ „К. Величков” – Пазарджик, с изключителната финансова подкрепа на „Сорос център за културни политики” – София, Фондация „Про-Хелвеция” – Швейцария, Швейцарска културна програма в България и Гьоте Институт – София

 

2000 „Щастливи дни” от Рада Москова – режисьор и автор на сценичната версия

ДТ “Сава Огнянов” – Русе, с изключителната финансова подкрепа на Национален център за театър към Министерство на културата

Участие в основната програма на Международния фестивал на Танцовия театър – Русе ’00

 

1999-2000 „Фрагменти от едно пълнолуние” – авторски проект върху пиесите “Иванов” и “Платонов”, пиесите, късите разкази и личните писма на А. П. Чехов – режисьор и автор на сценичната версия

Ко-продукция между „Лаокоон Ентъртеймънт” ЕООД и ДКТ „К. Величков” – Пазарджик, с изключителната финансова подкрепа на „Сорос център за културни политики”, София

Участие в основната програма на Фестивала на камерния театър и малките театрални форми – Враца ’00

 

1994 „Лудият и Монахинята или Злото не идва само” – авторски проект върху едноименната пиеса на Станислав Виткевич – Виткаци – режисьор и автор на сценичната версия, експериементален проект

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сърафов”, София

 

1993 „Еленово царство” – авторски проект върху едноименната пиеса на Георги Райчев – съавтор, изпълнител, експериментален проект

Национален Дворец на Културата, София

Участие на Международния театрален фестивал – Авиньон ’93, Франция

Снимки от театралните спектакли

 

 

08 Видео Проекти

 

2013 "Libertango" - Веско Панталеев-Ешкенази и Адриана Николова - Печенката, Dream Team Productions

Хореограф и изпълнител (LAOKOONTANGO Проекти)

 

2010 "Целувката на Ана" – Калин Вельов и Нина Николина, MTel

Хореограф и изпълнител (LAOKOONTANGO Проекти)

 

2008 "Sing" – Bob Worren, Indiepaint/Vitality Music

Хореограф и изпълнител (LAOKOONTANGO Проекти)


Видео галерия

 

09 Филмови проекти

 

2010 "НЮРНБЕРГ" – филм на Андре Шандел, TV France 2/NATIVE - France/SOFILM – Bulgaria

Изпълнител на ролята на Рудолф Хьос (СС комендант на Аушвитц)

 

2010 LAOKOONTANGO & Ателие – кратък документален филм на Алма Матер ТВ/БНТ

 

 

10 Други дейности

 

2010 Вечер на Аржентинското Танго: откриване на фотографска изложба, филм, лекция, милонга - Университетски театър, НБУ - София, България

Организатор и лектор на събитието.

 

2008 (11 Декември) Ден на Tango Argentino в Нов български университет (Dia del Tango), съвместно с Посолство на Република Аржентина - НБУ - София, България

Организатор на събитието.

2008 (26-2 Септември-Октомври) „World TreX-Games Tango Championship” – Бусан, Южна Кореа („The 4th Busan TAFISA World Sport for All Games”)

Официален участник - сценична категория „Танго”.

 

2001 Идеен проект: „Преструктуриране и реконструиране на „Захарана фабрика” - първата индустриална фабрика в България от края на XIX в. - в „Национален център за модерно изкуство” - автор

Проектът е резюлиран и подкрепен от кметa на гр. София, г-н Стефан Софиянски.

Поради административни и юридически причини проектът не е реализиран.

 

 

11 Медийно отразяване на някои от спектаките

 

2004 сп. „Театър”, бр. 7&9

„Интерпретативни разходки около една отворена творба” („Десетте минути на Хер Войцек”) – Кристиан Банков

 

2004 (24-30 Март) в. „Литературен вестник”, бр. 12

„Виденията на Хер Войцек” („Десетте минути на Хер Войцек”)– Кристина Бонева

 

2000 БНТ, Канал 1 – Сутрешен блок

„Фрагменти от едно пълнолуние” – интервю и презентация

 

2000 БНТ, Канал 1 – „Кръгове”

„Фрагменти от едно пълнолуние” – интервю и презентация

 

2000 (19-25 Април) в. „Литературен вестник”, бр. 15

„Пас, пас, пасо добле” („Фрагменти от едно пълнолуние”) – Ивета Алекснадрова

 

1999 (10 Ноември) в. „Знаме”, бр. 219 – Пазарджик

„Фрагменти от едно пълнолуние” – Дима Бойчева

 

 

12 Медийно отразяване на LAOKOONTANGO


Печатни издания


2013 в. „Животът Днес”, бр. 29 (63), стр. 8, 17

„Тангото - танц в ритъма на страстта” – статия; журналист: Кристина Пешина


2012 сп. „Всичко за жената”, бр. 291, стр. 52-53

„Тангото учи влюбените на доверие” – статия; журналист: Румяна Смилкова


2007 сп. „ТЕМА”, година VII/бр. 50

„Фотоседмица” – фотографски репортаж; фотограф: Петър Ганев

 

2007 сп. „Журнал за жената”, бр. 49

„Танци за повече настроение и по-малко калории: Тангото – житейска философия” - статия

 

2007 сп. “GRAZIA” – българско издание, бр. 36

“Shall We Dance” - статия

 

2007 сп. “PLAYBOY” – българско издание, бр. 59

“Let’s Tango” – статия

 

2007 сп. “PLAYBOY” – българско издание, бр. 58

“PLAYCARS show photo-session” – фотографски репортаж

 

2007 сп. “МАКСИМУМ” (Януари-Февруари)

„Танго за двама” – статия; журналист: Надежда Петрова

 

2006 сп. “HIGHFLIGHTS”, бр. 10

„Танго студио LAOKOON TANGO” – статия

 

2006 сп. “ПЕРФЕКТА” (Юни)

„Две хубави очи” – кампания за набиране на средства за борба с детската слепота (под патронажа на г-жа Зорка Първанова); фотографски репортаж

 

2006 в. „ДНЕВНИК”, бр. 1

„Тангото като Дзен” – статия

 

Интернет отразяване


2016 http://goguide.bg - 10 танца, които можеш да танцуваш в София, и къде можеш да се научиш
2013 http://stsofiagolf.com/en/ - Argentinian wine and tango at the Architects’ Club
2013 http://veliko-tarnovo.net - Дни на Аржентинската култура във Велико Търново
2013 http://jivotatdnes.bg - Статия за LAOKOONTANGO във в. "Животът Днес" (.pdf/бр.29, стр.8,17)

2012
http://eventsplovdiv.info - Честване международния ден на Аржентинското Танго в Пловдив
2011 http://www.karlovo-online.com
– Участие по случай деня на Карлово
2010 http://paper.standartnews.com
– Участие и танго-хореография в „Целувката на Ана”
2010 http://marica.bg
– Дейност на LAOKOONTANGO в Пловдив
2010 http://marica.bg
– LAOKOONTANGO в „Мохито”, Пловдив
2010 http://www.nbu.bg
– Вечер на Аржентинското танго, НБУ
2010 http://www.nbu.bg
– Вечер на Аржентинското танго, НБУ; статия във в. „Университетски дневник”(.pdf/стр.15)
2009 http://www.dnevnik.bg
– Милонга “LT PRACTICA”
2009 http://edno.bg
– Участие в Sofia Dance Week Academy
2008 http://www.dnevnik.bg
– Участие в “World TreX-Games”, Бусан
2008 http://www.infobulgaria.info
– Участие в “World TreX-Games”, Бусан
2008 http://dnevnik.bg – „Ден на Аржентинското Танго”, НБУ
2008 http://www.nbu.bg
– „Ден на Аржентинското танго”, НБУ
2008 http://news.netinfo.bg
– „Ден на Аржентинското танго”, НБУ
2008 http://diploma.bg
– „Ден на Аржентинското Танго”, НБУ
2008 http://diploma.bg – „Аржентинското танго е най-красивата и благородна част от мен”, интервю на Ивайло Александров
2006 http://dnevnik.bg
– „Тангото като Дзен”, интервю

Интернет отразяване на танго от И. Александров в някои от спектаклите

2011
http://nationaltheatre.bg
– „Аз плащам”, Ив Жамиак
2011 http://www.dnevnik.bg
– „Аз плащам”, Ив Жамиак
2010 http://www.satirata.bg
– „Характери”, Камен Донев
2007 http://duma.bg
– „Бурята”, У. Шекспир