Начало | Контакти | English

Обратно | Новини лист


CHOREOGRAPHIA PERSONAL

21/2/2009 - 22/3/2009, 20:30 - 22:30 ч.*

В края на месец януари LAOKOONTANGO стартира новата поредица от семинари от програмата “Anatomía del Tango Nuevo 3”, обединени под конкретното наименование:
 
“Choreographia personal – piernacos, colgadas y volcadas, voleos y ganchos frontales/atipicos [estructuras diferentes]”
 
Тези семинари представляват специализирани тренинги, концентрирани изключително върху технологията, систематиката и енергийния потенциал на Tango Contemporáneo - една съвременна и дълбоко авангардна концепция за способите и средствата на по-радикално и освободено танцуване на Tango Argentino. Темите на семинарите обхващат много широк спектър от технологичния потенциал на модерното тáнго: colgadas, volcadas, voleos y ganchos, revotes, soltadas, sacadas, piernacos, secuencía, cambío de dirección, mecanica, conexion, movimiento, musicalidad, desarrollo del baile – espacios, calidades, expresion, tecnica para mujer y hombres и др.
 
Материята е предназначена за средно напреднали/напреднали. Участието по двойки е абсолютно задължително. Семинарите ще стартират на 31/1/2009 и ще продължат до 1/3/2009 – 10 (десет) съботи и недели, от 20:30 ч. до 22:30 ч. За повече информация използвайте формата за контакти.
 
*Поради пребиваване на LAOKOONTANGO в Арабска Република Египет, семинарите ще стартират на 21/2/2009 [събота] и ще продължат до 22/3/2009 г. [неделя], 20:30 - 22:30 ч.