„Светът се нуждае от сериозна интелектуална дискусия за социално-икономическото устройство. Настоящата форма на глобализирания капитализъм разрушава базата на средната класа, на която почива либералната демокрация… Натрупано е огромно богатство и почти навсякъде в развиващия се свят се появи растяща средна класа, което съдейства за разпространението на демокрацията… Но това е по-скоро въпрос на вяра, отколкото на размишление върху емпиричната реалност от последните 30 години, която сочи в обратната посока. В действителност има много основания да се смята, че неравенството ще се запази и даже задълбочи… Училищата за деца на богатите семейства днес са по-добри, откогато и да било преди, а нивото на обикновените училища продължава да се влошава. Елитите във всички общества използват недосегаеми за другите възможности за достъп до политическата система, за да защитят своите интереси, при това отсъства уравновесяваща демократическа мобилизация, способна да поправи ситуацията.“

А иначе, с думи прости, попитали Далай Лама какво най-много го изненадва относно човечеството, на което той отговорил:

“Човекът. Защото жертва здравето си, за да печели пари. После жертва парите, за да си възвърне здравето. И след това е толкова неспокоен за бъдещето, че не се радва на настоящето; резултатът е, че не живее нито в настоящето, нито в бъдещето; живее, сякаш никога няма да умре, и после умира, без никога да е живял!“

Фукуяма е прагматичен анализатор на съвременната социална среда… и бъдъщето, което ни описва, съвсем не е розово. Светът не просто е в криза – финансова, духовна, морална, ценностна, девалвационна… светът, в следващите 100 г., ще изчезне във вида, в който го познаваме. Разбира се, не в буквалния физически смисъл на думата… макар и това да е възможен изход от безумието на така нареченото „човечество“.

А решенията… те са в душите ни. В Красотата, Силата и Мъдростта, с които да изживеем живота си и да погълнем света!

http://novinite.bg/

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Categories: REFLECTIONS

Comments are closed.