TANGO SALOON SOFIA (New Age Boutique Milonga)

Milonga New Tango Saloon Sofia

Milonga New Tango Saloon Sofia

LAOKOONTANGO

представя

New Age Boutique Milonga
NEW TANGO SALOON SOFIA
La Milonga de la Tango Música Alternativa

Всеки последен четвъртък на месеца! 21:00 – 01:00 ч.

FUNKY KITCHEN Music & Food
[ул. Стефан Караджа 26, до Сатиричен театър]

Музика  и мултимедия: DJ LAOKOON
Вход: 5 лв.
______________________
* Спецификата на мястото изисква задължително ползване на отделен чифт обувки за танцуване. Елегантното облекло е въпрос на естетическо усещане.
** Тази милонга е пространство свободно от цигарен дим!
ДА ПРЕВЪРНЕМ ТАНЦА В РИTУАЛ!

——en

LAOKOONTANGO

presents

New Age Boutique Milonga
NEW TANGO SALOON SOFIA
La Milonga de la Tango Música Alternativa

Every last Thursday of the month! 9:00 PM – 1:00 AM

FUNKY KITCHEN Music & Food
[26 Stefan Karadja St., next to Satirical Theater]

Music: DJ LAOKOON
Admission: 5 lv
__________
* A pair of dance shoes is needed for the specifity of the place. Elegant clothing is a question of aesthetic sensation.
** This milonga is a smoke-free place.
TO TURN THE DANCE INTO RITUAL!

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Categories: ARCHIVE

Comments are closed.